Slide Види Галерија 🦒🐅🐘Посета на Зоолошка градина 🐒🦓🐿 многу насмевки, среќа и возбуда кај дечињата🙆‍♀️🙆‍♂️🙋‍♀️

Нашитеактивности

ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште во малата и големата воспитна група, ги спроведува воспитните активности согласно целите и стандардите за учење и развој на децата во предшколска возраст (од 2 до 6 години).

Во реализација на истите земени се во предвид потребите на децата, нивната физичка подготвеност и средствата со кои располага установата: дидактички материјали, манипулативни игри, спортски реквизити (топки, обрачи, јаже за скокање, душек за гимнастика), конструктивни материјали, бројна литература-бајки, раскази, басни, музички инструменти (ксилофон, дајре, флејта и сл.), играчки во семејно-драмското катче, математички материјали (сметалки,геометриски фигури,картички со броеви), научно -истражувачки материјали ( лупа, магнет и сл).

Нашата крајна цел и достигнување преку извршувањето на активностите се: зајакнување на физичката способност кај децата, правилен раст и развој, стекнување хигиенски и работни навики, правилен говор и комунакација, стекнување на основни знаења во областа на науката (вода, воздух, енергија, светлина), знаења од областа на математиката и социјализација...

Игри и забава

Часови по спорт

Приредби

Основи на броење

Читање и пишување

Работилница