2020 година, Година на предизвици

1966

За да ја испратиме со позитивна мисла и расположение кај дечињата се погриживме да обезбедиме здрава и креативна средина за дечињата во ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште набавивме реквизити, литература и креативни училишни матријали 🌈 СЕ ЗА ДОБРОТО НА ДЕЧИЊАТА