Настани

Патронат на ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште

На 1 јуни го славиме Меѓународниот ден на детето-Патронат на ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште нашата градинка даде можност на секое дете да биде вклучено во воспитно-образовниот систем што означи нов почеток во подобрување на можностите на најмладите. Празникот потекнува од Светската конференција...