Известување 03.06.2020

2329

Почитувани,

Ве известуваме дека ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште сеуште чека датум од страна на Центар за јавно здравје- Скопје за спроведување на  скрининг на вработените односно тестирање на вработените за COVID -19, за резултатите од скринингот ќе бидете навремено известени на нашата веб страна gradinkavinozito.mk .

ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште  има добиено Протокол за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по престанување на траењето на вонредната состојба, Протоколот може да го прочитате тука.

Со почит,
ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште
ВД Директор
м-р Светлана Матеска-Трпеска