Визија

Детската градинка ВИНОЖИТО ќе даде можност на секое дете од најмала возраст да биде згрижено и да се вклучи во воспитно-образовниот процес.

Детската градинка ќе биде ѕвезда водилка на детската иднина, на многу детски насмевки и прегратки, извор на детската креативност и на игри без граници.