Документи

Документи за установата

Во овој дел можете да најдете документи за установата како на пример: годишна прогарама, развоен план, годишна сметка, извештаи, годишен план за јавни набавки итн.

Информации за родителите

Во овој дел можете да најдете документи кои им се потребни на родителите како на пример: запшување во градинка, разни известувања итн.