Светски ден на здравството - Систематски преглед

По повод светскиот ден на здравството, нашата градинка организираше систематски преглед на дечињата од 2 до 6 години.
Се одржа и предавање за тоа како да го одржиме нашето здравје, од страна на Д-р Лилјана Димитрова и Д-р Кристина Тасевска.
Голема благодарност и чест до нив.