Работилница: посета на стоматолог (одржување на лична и орална хигиена)