4 години од започнување на работа на ЈОУДГ ВИНОЖИТО

🎂01.11.2019-01.11.2023 год🎂
Денес славиме 4 години од започнување на работа на ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште, го одбележавме денот со театарска претстава ,,Енко Енко роденденко" во режија на актерката Снежана Конеска-Руси🌟🌈🌟