🩺Светски ден на здравјето 🦷

7 април - ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште на дечињата им овозможи едукативни предавања, систематски и стоматолошки преглед и запознавање со професијата доктор🦷🥼🩺 Благодарност до ПЗУ Оптимум Дентал и ПЗУ д-р Лилјана Димитрова👏👏