Светскиот ден на здравјето🌈

🌈ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште реализира едукативни предавања,систематски преглед и стоматолошки преглед на дечињата.
Голема благодарност до Оптимум Дентал, ПЗУ Д-р Лилјана Димитрова и ПЗУ К-Медика за соработката👏👏👏