Барање за упис во детска установа

  Општи податоци за детето

  1. Име и презиме на детето

  2. Дата и место на раѓање

  3. Пол
  ЖенскиМашки

  4. Адреса на живеење

  5. Име и презиме на таткото

  6. Име и презиме на мајката

  7. Статус на вработеност на таткото
  ВработенНевработен

  8. Статус на вработеност на мајката
  ВработенНевработен

  9. Занимање на таткото

  10. Занимање на мајката

  Лице за контакт во случај на потреба

  11.1 Име и презиме

  11.2 Контакт телефон

  11.3 E-mail адреса

  12. Дали вашето дете за првпат се запишува во оваа ДУ
  ДаНе

  13. Дали вашето дете посетувало друга ДУ
  ДаНе

  14. Ако да, наведете го името на установата и општината

  15. Дали на вашето дете му е потребна помош при следните активности (заокружете или додадете друго)
  ЈадењеПресоблекувањеМиење на рацеКористење на тоалетДруго

  16. Заокружете која од изјавите најсоодветно го опишува вашето дете
  Активно и темпераментноМирно и повлеченоМирно и срамежливо

  17. Опишете како вашето дете реагира кога подолго време се одвојува од вас или други блиски членови на семејството

  18. Која програма за престој ја одбирате во нашата установа
  Целодневен престој - 9-11 часаПолудневен престој - 4-6 часаКратка форма - 3 часа

  Овие информации се користат исклучиво за процесирање на упис на дете и согласно законот за заштита на лични податоци на РМ нема да бидат споделени со трети странки под никакви околности.