Работилница

Работилници со деца

Детска недела

Изработка на хамер
Презентација на тема “Правата на децата“

Есенска работилница

Изработка на хамер (есенски плодови,облека,дрво во есен)

Подготовка на зимница

Осмомартовски честитки

Изработка на честитики по повод празникот на мајките “Осми Март“

Ни пристигна пролетта

Изработка на пролетни цвеќиња од хартија во боја

1 Април „Ден на шегата“

Изработка на маски

„Во светот на науката-ВОДАТА“

Активности, експерименти со вода, растворливи и нерастворливи материи во водата

22 Април „Ден на планетата земја“

Домашни и диви животни

Изработка на фарма од пластелин,тесто за моделирање и хамер од слики од домашни и диви животни

Работилници со деца и родители

Новогодишна работилница

Изработка на новогодишни честитки
Изработка на новогодишни украси
Декорирање и украсување на занималните
Китење на новогодишната елка

Велигденска работилница

Изработка на велигденски украси
Украсување и декорација на велигденски јајца
Изложба на велигденските изработки