Приредби и манифестации

Во нашата установа ќе се реализираат приредби и манифестации на повеќе теми

Приредби

- Новогодишна приредба во чест на Нова година и Дедо мраз

- Обележување на Денот на жената

- Обележување на Денот на екологијата

- Приредба 1 Јуни – Денот на нашата градинка

Манифестации

- Светски ден на детето (првиот понеделник во октомври месец)

- Детска недела (првата полна недела во месец октомври)

- Ден на детето (последниот ден од Детската недела)