Новости

2020 година, Година на предизвици

За да ја испратиме со позитивна мисла и расположение кај дечињата се погриживме да обезбедиме здрава и креативна средина за дечињата во ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште набавивме реквизити, литература и креативни училишни матријали 🌈 СЕ ЗА ДОБРОТО НА ДЕЧИЊАТА

Известување 03.06.2020

Почитувани, Ве известуваме дека ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште сеуште чека датум од страна на Центар за јавно здравје- Скопје за спроведување на  скрининг на вработените односно тестирање на вработените за COVID -19, за резултатите од скринингот ќе бидете навремено известени на нашата веб...

Протокол за активности во установите за згрижување и воспитание на деца по престанување на траењето на вонредната состојба

УСТАНОВАТА Пред да се отворат установите потебно е да се исчистат и дезинфицираат сите простории во објектите, да се направи чистење и дезинфекција на целата опремата и инвентарот (во занималните, кујните, магацините, пералните, собата за изолација, административните простори и другите простории во...