🎄Новогодишна магија во ЈОУДГ ВИНОЖИТО Сопиште🎄

✨ Во соработка со родителите реализиравме новогодишна работилница
✨Набавка на дидактички играчки
✨Посета на дом за стари лица ПСУ Сончев Дом Тодоровски
✨ Новогодишна претстава 12 Божиќни денови
✨Дедо Мраз и новогодишни пакетчиња
✨ Новогодишни пакетчиња од Градоначалникот на општина Сопиште
✨ Новогодишна приредба